CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về các cam kết và quy tắc mà chúng tôi áp dụng để đảm bảo tính minh bạch và bảo mật cho bạn khi bạn sử dụng trang Dienmattroidanang.com. Để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của bạn và quyền của bạn, hãy tiếp tục đọc nội dung chi tiết của chính sách bảo mật dưới đây.

Giới thiệu chính sách bảo mật của trang web 

Chính sách bảo mật của trang web Dienmattroidanang.com được thiết lập với mục đích đảm bảo tính riêng tư và bảo mật của thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi hoạt động thu thập và sử dụng thông tin sẽ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn cao cấp về bảo mật dữ liệu. Chính sách này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân và cung cấp một môi trường trực tuyến an toàn cho mọi người sử dụng trang web.

Loại thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân như sau:

  • Thông tin cá nhân cơ bản: Khách hàng cung cấp họ và tên; địa chỉ email người dùng
  • Thông tin địa chỉ IP và máy chủ: Khi truy cập trang web, địa chỉ IP và máy chủ sẽ được tự động lưu nhằm mục đích quản lý và bảo vệ trang Web

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng với các mục đích chính sau:

  • Phản hồi và hỗ trợ khách hàng Thông tin cá nhân giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ phản hồi và hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn, bao gồm giải quyết yêu cầu, câu hỏi đến từ người dùng.
  • Tùy chỉnh trải nghiệm người dùng: Thông tin này cung cấp cơ hội tùy chỉnh trải nghiệm của người dùng trang web, bao gồm việc cung cấp nội dung và thông tin phù hợp với sở thích và nhu cầu cá nhân.

Cách thông tin cá nhân được thu thập

  • Thông tin cá nhân cơ bản: Người dùng tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cơ bản( tên, địa chỉ email) cho chúng tôi khi mong muốn được tương tác trên trang web.
  • Thông tin địa chỉ IP và máy chủ: Thông tin địa chỉ này sẽ được tự động lưu lại khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, nhằm hỗ trợ chúng tôi trong quá trình bảo vệ và quản lý trang web.

Cập nhật và thay đổi chính sách bảo mật

  • Cập nhật và thay đổi chính sách bảo mật trang web điện mặt trời

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật của trang Dienmattroidanang.com để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với các thay đổi về quy định và yêu cầu về bảo mật dữ liệu. Mọi thay đổi sẽ được thông báo đối với người dùng để họ có thể hiểu rõ về cách thông tin cá nhân của họ được thu thập, sử dụng và bảo vệ theo cách mới. Chúng tôi cam kết duy trì tính minh bạch trong quá trình thay đổi và cập nhật chính sách bảo mật.

  • Hiệu lực của chính sách

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày được công bố và áp dụng cho mọi thông tin cá nhân được thu thập sau ngày đó. Người dùng có trách nhiệm theo dõi và cập nhật chính sách để hiểu rõ các quy định và điều khoản hiện tại.

Liên hệ

Chính sách bảo mật là một phần quan trọng của trải nghiệm trực tuyến của bạn trên trang Dienmattroidanang.com. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng nó được sử dụng một cách an toàn và đáng tin cậy.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào liên quan đến chính sách bảo mật hoặc các vấn đề liên quan đến trang web của chúng tôi, mời vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại hoặc email.